MESCİD-İ AKSA'NIN/KUDÜS'ÜN MÜSLÜMANLAR İÇİN ÖNEMİ « Yazarlarımızın Yazıları
MESCİD-İ AKSA'NIN/KUDÜS'ÜN MÜSLÜMANLAR İÇİN ÖNEMİ

MESCİD-İ AKSA'NIN/KUDÜS'ÜN MÜSLÜMANLAR İÇİN ÖNEMİ

11 Mayıs 2021
3141

 

Kudüs, Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesi, yeryüzünde inşa edilen ikinci mescid, miraç mucizesinin yaşandığı yer, çevresinin bereketli kılındığı Kerim Kitabımızda İsra suresinde ayetle sabit, Müslümanlar için Mekke ve Medine'den sonra en kutsal üçünçü mekan ve birçok Peygambere ev sahipliği yapmış mübarek, mukaddes ve harem bir beldedir.

Kudüs'ün taşında, toprağında nice Peygamberin aziz hatıraları vardır. Bu mukaddes belde dokunulmazdır; saygınlığını çiğnemek, güvenliğine el uzatmak haramdır. Kudüs, sıradan bir toprak parçası değildir. Kudüs, halihazırda içinde bulunmuş olduğu bu işgalden ötürü Müslümanların önünde bir imtihan, bir iman, bir vicdan ve bir ümmet olabilme sınavıdır. Umarım bu sınavda başarılı oluruz. Bu sınavı kaybedersek, sonrasında birçok sınavı (Allah korusun) kaybedeceğimiz anlamına gelecektir. Allah başarılı olmamızı müyesser kılsın.

Siyonist, terör devleti israil'in öncelikli hedefi Mescid-i Aksa'yı ikiye bölmek ve yarısını sinagog olarak kullanmaktır. İkinci hedefi ise Mescid-i Aksa'yı ortadan kaldırıp yerine yahudi mabedini inşa etmektir. Mescid-i Aksa'nın altındaki kazı çalışmalarının nedeni de halihazırdaki mescidi yıkmak içindir.

Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı kurtarmak ve korumak bütün Müslümanların görevidir, çünkü;

1. Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın bulunduğu topraklar, İslam'ın kutsal topraklarıdır.

2. Bahse konu topraklar, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav )'in İsra ve Mirac mucizesinin gerçekleştiği mübarek topraklardır.

3. Filistin toprakları Peygamberler diyarıdır.

4. Mescid-i Aksa, ibadet kastıyla ziyaret edilebilecek üç kutsal mekândan birisidir.

5. Filistin toprakları Hz. Ömer (ra)'in kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslüman nesillere bir emanetidir. 

6. Kudüs/Mescid-i Aksa davası, sadece bir avuç toprak davası değildir. Bu dava İslam'ın izzet ve onur davası, inanç ve akide davasıdır.

Bu sorumluluk ertelenebilecek bir sorumluluk değildir. İslâm  ümmetinin bağrına saplanan bu siyonist işgal sökülüp atılıncaya ve Kudüs/Mescid-i Aksa kurtuluncaya kadar bu mücahede devam etmelidir. Ve bilinmelidir ki, işgal altında bulunan her İslâm toprağının kurtarılması için verilecek mücadele kutsaldır, mübarektir, mücahededir.

Allah'ım! Rahmet, mağfiret ve cehennemden kurtuluş ayı Ramazan-ı Şerifi uğurlarken müslümanların kalplerini dinin üzere sabit kıl ve Mescid-i Aksa'yla bağımızı hiçbir zaman koparma ve birbirimize olan güvenimizi, sevgimizi, inancımızı daim eyle, 

Allah'ım! Bize basiret, feraset, hikmet nasip eyle, bizi haksızlığa, hukuksuzluğa ve vicdansızsığa karşı suskun kalanlardan eyleme,

Allah'ım! Mescid-i Aksa'yı işgale, yıkmaya yeltenenlere fırsat verme, Müslüman kardeşlerimizin içinde bulundukları zor durumdan bir an evvel kurtulmaları için yardım eyle, bizlere yeniden aziz bir ümmet olabilmeyi nasip eyle. Amin!