ALLAH'A VE RESUL'ÜNE HARB İLAN EDENLER « Yazarlarımızın Yazıları
ALLAH'A VE RESUL'ÜNE HARB İLAN EDENLER

ALLAH'A VE RESUL'ÜNE HARB İLAN EDENLER

29 Ağustos 2022
1076

ALLAH'A VE RESUL'ÜNE HARB İLAN EDENLER

Yüce Allah: "Eğer faizcilikten vazgeçmezseniz, artık Allah'a ve Rasulüne karşı savaş açtığınızı/harbe girmiş olduğunuzu bilin. Eğer (faizciliğe/tefeciliğe) tevbe ederseniz anaparanız sizindir. Böylece ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz" buyurmaktadır.
(Bakara  Suresi, Ayet 279)

Al-i Şan Efendimiz (sav)'de: "Faiz yemiyen kimsenin kalmayacağı günler mutlaka gelecektir. Biri faiz yemeyecek olsa, yine de ona tozundan birşeyler bulaşacaktır" buyurmuştur.
(Hâkim, müstedrek, Ebu Davud, Nese-i)

Kıymetli mü'minler; şimdi hangi müslüman yukarıda zikrettiğimiz ayeti duyduktan/okuduktan sonra faizle/tefecilikle iş yapabilir. Maalesef cemiyet/sistem/toplum faiz sistemi üzerine inşa edilmiş. Hadis-i Şerifte zikredildiği veçhile faize bulaşmadan iş yapabilmek zor hale gelmiştir. Sırtını faize dönsen bile, hayatın akışı muvacehesinde ister-istemez size buyaşıyor/bulaştırılıyor. İvedilikle bundan kurtulmak gerekiyor... İşin uzmanları çalışmalarını Kur'an ve Sünnet çerçevesinde  yapmalı ve söylem/eylem sahibi olanlara sunmalıdırlar. Aksi halde bizde bu harbin kaybedenler tarafında olacağız Allah korusun...

Ayetteki " Allah'a ve Rasulüne karşı Harbe girme" ifadesi, Kerim Kitabımız Kur'andaki diğer yasakların hiç birinde yoktur. Çünkü parasını faizle çalıştıran insan, Yüce Dinimiz İslam'ın getirmiş olduğu kardeşlik ve yardımlaşma  ruhunu ortadan kaldırmaktadır, ayrıca üretmeden kolay kazanç elde etmektedir. İslam yardımlaşmayı emrederken/öğütlerken/tavsiye ederken, karşılıksız alınan paranın da zulüm olduğunu bildirmektedir. Ve zulüm ise haramdır. Bundan mütevellittir ki faizle/tefecilikle iştigal edenler Allah'a ve Peygamberine harb ilan etmiştir. Sonu belli olan harb... nedir sonu? Faiz  yiyenler/tefecilik yapanlar kabirlerinden kendilerini şeytan çarpmış olarak kalkacaklardır. Faiz yiyenlerin karınları o kadar büyütülecek ki, taşimaya güçleri yetmeyecek, yere düşecek ve sürünerek mahşer meydanına gideceklerdir. 

Ya Rab! Biz Müslümanları böylesine murdar bir iş yapmaktan muhafaza eyle. Yediğimiz murdar, pis şeyler varsa, bizi temizle/bağışla!
Ya Rab! Helal kazanmayı, helal yemeyi, helal içmeyi, helal infak etmeyi kolay kıl bizlere, şüphesiz Sen duaları işiten ve karşılık verensin. Amin! Selâm ve dua ile