Kurumsal | Merhaba News

1997 yılında bir grup gönüllünün İslamî bilgilerini artırmak için başlattığı kitap okuma faaliyeti derneğimizin temelini oluşturmuştur. Bu amaçla dört sınıf halinde oluşturulan kitap listesi Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Mahmut Toptaş, Prof Dr. Mehmet Erdoğan, Doç. Dr. Mustafa Karataş, Emin Saraç, Abdurrahman Dilipak ve Nureddin Yıldız gibi ilim adamı, yazar ve akademisyenlerden oluşan seçkin bir topluluğa sunulmuş ve onların görüş ve önerileri alınmıştır. Böylece kitap okuma eksenli bir dernek faaliyeti başlamış oldu. Zamanla derneğimizin hedef kitlesi genişledi ve faaliyetlerindeki çeşitlilik arttı. Önce FAKYAD ve EYDOST dernekleriyle bu faaliyetler yürütüldü. Daha sonra bu faaliyetler 2007 yılında kurulan İKRA (İlim, Kültür ve Rahmet) Derneği bünyesinde devam etti.

İKRA (İlim, Kültür ve Rahmet) Derneği’nin ana gayesi toplumda kitap okumayı sevdirmek ve teşvik etmektir. Bu amaç çerçevesinde çocuklar, gençler, yetişkinler ve hanımlara yönelik yürüttüğümüz kitap okuma faaliyeti dört sınıftan oluşmaktadır. Kitap okuma etkinliğimizin esası 1. sınıftan 4. sınıfın sonuna kadar listemizde olan kitapları okumaktır.

Derneğimizin her şubesinde haftanın belirli günlerinde halka açık olarak gerçekleştirdiğimiz seminerlerimiz düzenli olarak yaptığımız faaliyetlerdendir. Bu seminerlerimizde Kur’an, Tefsir, Hadis, Siyer, İslam Ahlakı, Örnek Şahsiyetler, İlmihal ve Fıkıh gibi konular düzenli olarak işlenmektedir.

 

Kitap okuyanlara yönelik düzenlediğimiz motivasyon seminerlerine konuşmacı olarak katılan misafirlerimiz, bu toplantılarda kitap okurlarına hayat hikayelerini anlatmaktadırlar. Böylece kitap okurlarının ilme, kitaba ve okumaya yönelik ilgi ve heyecanlarını canlı tutmaya çalışıyoruz. Bu seminerlere bugüne kadar Emin SARAÇ, Prof. Dr. İ. Lütfi ÇAKAN, Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI, Prof. Dr. Faruk BEŞER, Dr. Ahmet EFE, Prof. Dr. Ali AKYÜZ, Prof. Dr. Fahreddin OLGUNER, Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA, Yaşar ALPTEKİN, Mehmet NİYAZİ, Hasan Celal GÜZEL, Şevki YILMAZ, Mustafa KARAHASANOĞLU, Ramazan KAYAN, Mustafa ÖZCAN ve Ali Erkan KAVAKLI gibi mümtaz şahsiyetler katıldılar.

 

Her yıl düzenlemeye çalıştığımız Kutlu Doğum programlarıyla Sevgili Peygamberimizin mesajının gündemde kalmasını ve geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyoruz. Bu amaçla tertip ettiğimiz toplantılara Mahmut TOPTAŞ, Ömer DÖNGELOĞLU, Ali Rıza TEMEL ve Vehbi VAKKASOĞLU gibi isimler konuşmacı olarak katıldılar.

 

Neslimizin üzerinde emekleri olan âlimleri hayırla anmak, onları yeni nesillere tanıtmak ve onlara olan vefa borcumuzu bir nebze olsun ödemek amacıyla tertip ettiğimizÂlimlere Vefa Programları’nda ilk olarak Muhammed Hamdi YAZIR’ı Anma Programı” düzenledik. Büyük beğeni ve ilgi gören Âlimlere Vefa Programları’nda sırasıyla Hasan Basri ÇANTAY, Ahmed Hamdi AKSEKİ, Ahmed Naim BABANZADE ve Konyalı Mehmet Vehbi EFENDİ’yi andık. Bu programları devam ettirmek ve âlimlerimizi anarak onları genç nesle tanıtmak amacındayız. Bunların yanı sıra Filistin davasına destek olmak ve yetimleri gündemde tutmak amacıyla farklı programlar, kitap dostlarına yönelik tarihî ve kültürel amaçlı geziler ve bilgi yarışmaları gibi etkinlikler faaliyetlerimizden bazılarıdır.

 

Hanımlara ve gençlere yönelik her hafta dernek şubelerimizde eğitim amaçlı seminerlerimiz de yaptığımız faaliyetler arasında yer almaktadır.

 

Her üç ayda bir çıkardığımız ve ücretsiz dağıttığımız İKRA Bülteni ile hem dernek çalışmalarımızı halkımızla paylaşıyor hem de gündemdeki konulara dair İslamî bir bakış açısı oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Dernek olarak toplumumuzdaki din öğretimi ve din eğitimi konusundaki yetersizliklerin farkındayız. Aynı şekilde kitaba ve okumaya olan ilgi eksikliğini de üzüntü ile gözlemliyoruz. Bu nedenle hem doğru dinî bilgi eksikliğini gidermek hem de kitap okuma alışkanlığını toplumda yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu nedenle dernek olarak temel sloganımız “Farkımız okumak olsun.” sözüdür.Ülkemizde milletimize hizmet için kurulan ve meşru zeminlerde bu faaliyetlerini yürüten tüm vakıf ve derneklerin çalışmalarını takdir ediyor ve başarılı hizmetlerde bulunmaları için dua ediyoruz.

 

Görüş, cemaat, meşreb ve mezheb farklılıklarından dolayı insanları ötekileştirici tavırları benimsemiyor; birlik, beraberlik ve İslam kardeşliğinin önemine inanıyoruz. İnsanlığa faydalı olacak her türlü hayırlı hizmetin destekçisi olduğumuzu beyan ediyoruz.

Kayıt OlÜye Girişi