Peygamberlere ve Kitaplara İman « Haberler Güngören
Peygamberlere ve Kitaplara İman

Peygamberlere ve Kitaplara İman

22 Şubat 2018
1709

19 Şubat 2018 Pazartesi sohbetimizin hocası olan Av. Emin ATALAY’ın bu akşam ki İlmihâl konusu “Peygamberlere ve Kitaplara İman" idi. Hocamızın dilinden;

Hocamız sohbetine Necip Fazıl KISAKÜREK'İN manidar sözü ile başladı. "Yandı kitap dağlarım, ne garip bir hâl oldu! Sonunda bana kalan yalnız ilmihâl oldu."

Kitaplara İman

Allah'ın bize gönderdiği her kitap kutsaldır. Ancak Kur’ân’dan önce gelen kitaplar insanlar tarafından bozulmuştur. Hz. Davud (as)’a Zebur, Hz. Musa (as) Tevrat, Hz. İsa (as)’ya İncil gelmiştir. Bazı peygamberlere de az miktarda gelen vahiyler vardır ki, bunlara da “suhuf” denir.

Hz. Peygamber (sav)'e gelen kitap, Kur’ân'ı Kerim, ayet ayet gelmiş ve vahiy kâtipleri denilen sahabeler tarafından yazılmıştır. Daha sonra Efendimiz (s.a.v) ayetleri sahabelere okumuş ve onlar da ezberlemiştir. Kur’ân’ı Allah bu zamana kadar korumuş ve ahirete kadar da koruyacaktır.

Peygamberlere İman

Kur’ân-ı Kerim’de “peygamber” kelimesi geçmez, “peygamber” kelimesi Farsça’dır. Buna eş değer olarak, “Rasul” veya “Nebi” geçer.

Rasul: Yeni bir hüküm getiren peygambere denir.

Nebi: Nebi ise peygamberlerin getirdiği hükümleri sürdüren peygamberdir.

"Biz peygamber göndermediğimiz hiç bir kavme zulmetmeyiz " ayeti ile Allah merhametini göstermiştir.

Bir insan, Allah vardır, 1’dir, der ve iman eder de peygamberi bildiği halde kabul etmez ise imanı geçerli olmaz.