Fıkhî Sorulara Cevaplar « Haberler Güngören
Fıkhî Sorulara Cevaplar

Fıkhî Sorulara Cevaplar

04 Ocak 2018
1278

 

Güngören temsilciliğimizde 1 Ocak 2018 Pazartesi yeni yılın ilk gününde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet EFE konuğumuz idi. Hocamız her zamanki gibi konuklarımızdan gelen soruları cevaplandırdı.

Peygamber Efendimiz hem insanlara hem cinlere peygamber olarak geldi, insanlara neden geldi de cinlere ayrıca peygamber gelmedi ya da Kur’ân’da bununla ilgili ne anlatılıyor?

Kur’ân’da Cin suresi vardır, bu surede cinlerin peygamberimizi dinlediği anlatılır. Yemen'in Nusaybin bölgesinden gelen cinlerin peygamberimizi dinlediği ve iman ettiği anlatılır. Buradan anladığımız gibi cinler peygamberimize iman etmiştir. Cinlere neden peygamber gelmedi veya geldiyse neden Kur’ân’da yok bilmemekteyiz.

Hayatı boyunca İslamı hiç duymamış bir insan cehenneme mi gider?

Bu mesele ile ilgili 3 görüş vardır:

1. Mutezile mezhebi der ki : “Siz hiç akletmez misiniz?" gibi ayetlerden yola çıkarak, insan aklını kullanmalı ve Allah’ın varlığını tabiata bakarak bulmalı, insan aklını kullanmalı, bir yaratıcının olduğunu düşünerek hareket etmeli diyerek, Allah ahirette verdiği aklın hesabını sorar, demiştir.

2. Eşâri mezhebine göre ise tam zıt görüş vardır. "Biz peygamber göndermediğimiz kavmi hesaba çekmeyiz" ayetinden yola çıkarak, bu kişilerin ahirette hesaba çekilmeyeceğini söyler.

3. Maturidi mezhebi ise orta yol izlemiştir: İnsan aklını kullanarak yaratıcısını bulur ama ibadet edemez, dolayısıyla sorumluluk sahibi değillerdir, düşüncesi hakimdir.

Bizim düşüncemize göre ise, Allah bilir ancak bu insanlar hesaptan muaftır, çünkü kâfir, inkâr eden kişiye denir, bir şey bilmeyen kişinin sorumluluk sahibi olmayacağını düşünüyoruz. Öncelikle biz kendimize bakmalıyız. Her gün 5 kez Allah'ın huzuruna çağırılıyoruz, Allah’ın emir ve yasaklarından haberdarız, asıl biz ahirette nasıl hesap vereceğiz öncelikle bunu düşünmeliyiz.

Tarikatları İngilizlerin kurduğu söyleniyor doğru mu?

Hayır, tarikat, yol demektir. İngilizlerin kurması söz konusu değildir ancak bazı grupları kullanmış olabilirler. Misal, Hindistan’da Gulam Ahmet adında birinin kurduğu bir tarikat grubunda, Kadıyanilik, cihat yoktur düşüncesi hakimdir. Bu da İngilizlerin Hindistan'ı işgal ederken işine yaramıştır. Bu tür grupları çıkar amaçlı İngilizler kurmuştur.

Bazı Avm’lerde çekiliş ile verilen hediyeler piyango grubuna girer mi ?

Hayır, Avm’de ödediğin para ile bir ürün alıyorsun, bilet satın alıp, bilet miktarının değerinden fazla bir ürün elde etmiyorsun. Onlar bir meblağ koyuyorlar, şu kadar alışveriş yaparsan çekilişe katılma hakkı veriyorlar. Bu kumar veya haram değildir. Bileti veren bir kişinin dışından 3. kişi (sponsor) kimin kuponuna hediye çıkarsa hediyesini ben veriyorum derse bu kumar değildir. Yarışanlar bir birine para verir ise kumardır, yenilen hesabı öder gibi… Yarışanlar dışında 3. kişi kazanana hediye verirse caizdir. Piyangonun haram olması da bundandır.