İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK « Haberler Esenler
İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK

İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK

15 Ekim 2017
1533

İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK

         Esenler İKRA Temsilciliğinde daha önce yapılmakta olan “kürsü dersleri” tekrar başladı.

         Bu çalışmada amaç; yönetim kurulundaki arkadaşların kürsü heyecan ve korkusunu yenmeleri, imkânlar dairesinde güzel birer hatip olarak yetişmeleri…

         Bu dönemde kürsü dersleri yapılırken, aday hatiplerin, Prof. Dr. İskender Pala’nın kaleme aldığı “İki Dirhem Bir Çekirdek” isimli kitaptan faydalanmalarına karar verildi. Buna göre, görevli arkadaşlar, bu eserden seçtikleri bir deyimi arkadaşlara anlatacaklar ve dinleyici sırasında oturan arkadaşlar da aday hatibimizin durumunu ve duruşunu değerlendirecekler. Böylece hem adaylar için “konu” seçme sıkıntısının önüne geçmek, hem de günlük hayatta çok sık kullandığımız veya artık kullanılmayan deyimlerin anlamlarını öğrenmek hedefleniyor.

         Bu çerçevede ilk program 10 Ekim 2017 Salı günü gerçekleştirildi. Aday hatibimiz sekreterya görevini deruhte eden Ahmet Fuat Yahyaoğlu idi.

         İlk defa kürsüye çıkıyor olmasına rağmen Ahmet Fuat kardeşimizin durumu ve duruşu genel olarak beğenildi, müsbet puan aldı.

         Ahmet Fuat, görsel elemanlarla desteklediği ve genel itibariyle başarılı geçen ilk kürsü imtihanında “İki Dirhem Bir Çekirdek” deyimini izaha gayret etti.

         Bu mahiyetteki çalışmalarımız devam edecek. Ettikçe de sizleri haberdar etmeye çalışacağız.