DİŞİNİZİ BİL(EYL)İYOR MUSUNUZ? « Haberler Esenler
DİŞİNİZİ BİL(EYL)İYOR MUSUNUZ?

DİŞİNİZİ BİL(EYL)İYOR MUSUNUZ?

06 Ocak 2018
1187

Derneğimizin iki haftada bir Salı akşamlarında ve “kapalı devre” yaptığı “kürsü eğitimi çalışmaları” devam ediyor.

Bu çalışmalarımızda hem arkadaşlarımıza kürsü alışkanlığı ve hitabet yeteneği kazandırmaya çalışıyor, hem de kürsü korkusunu yenmelerini sağlamaya çalışıyoruz.

Ayrıca anlatımlarda İskender Pala’nın kaleme aldığı İki Dirhem Bir Çekirdek isimli kitaptaki deyimleri çalıştığımız için, bu vesileyle her çalışmada ayrı bir deyimi de öğrenmiş/anlamış oluyoruz.

02.01.2018 tarihli aday hatibimiz Recep Kaya kardeşimizdi.

Recep Kaya, zaman zaman kullandığımız “Diş Bilemek” deyimini açıkladı.

Program sonrası yapılan değerlendirmelerde, kardeşimizin, yazıya/kağıda bağlı kaldığında dinleyici ile irtibatını kopardığı ve konuşmalarının akıcı olmadığı ve ama (hitabet esnasında görevli arkadaş tarafından uyarılmıştı) kağıda bağlı kalmaksızın ve dinleyicilere bakarak yaptığı sunumda ise daha başarılı olduğu konusunda fikir birliğine varıldı ve durum kardeşimize özellikle hatırlatıldı.

2 hafta sonra başka bir kardeşimiz, yine bilmediğimiz veya yanlış bildiğimiz/az bildiğimiz bir deyimi açıklayacak.