NAMAZ « Genel Haberler
NAMAZ

NAMAZ

Yazar: İkra Admin
01 Mayıs 2020
2055

          “Namaz müminin miracı, gözümüzün nurudur. Vücutta baş neyse dinde namaz odur. Namaz secdeye gizlenmiş bir aftır. Eğilerek yükselmenin adıdır Namaz. Kiminle konuştuğumuzu bilseydik namazdan hiç ayrılmazdık. Kötülüğün girmediği tek yer alın ile secde arasıdır. Her peygamberin ümmetine son nefeste vasiyeti namazdır…”

          Namazla alakalı bunlar gibi binlerce güzel söz söylenmiştir. Biz bu kadarıyla iktifa edelim ve birkaç tane de sahabenin namazla alakalı güzel sözlerine yer verelim:

          Hz. Ömer (ra)  “Namazı dünya için terk ettiğinde sıratın boyu bir dünya kadar uzar.”

          Hz. Ali (ra) “ Namaza karşı tembellik, kişinin imanının zayıflığındandır.”

          Hz. Ebubekir (ra) “ Kabrini gece karanlıklarında namaz kılmak suretiyle nurlandır.”

          Ve bunlar gibi pek çok sahabenin namazın fazileti ve önemiyle alakalı güzel sözleri vardır.  

          Namazın dinimizdeki önemi bizzat Allah-u Teala tarafından Kur’an-ı Kerim de 87 ayette vurgulanmıştır. O ayetlerden birkaç tanesini zikredelim:

          “(Ey Muhammed!)  De ki: “Şübhesiz benim namazım da ibâdetlerim de hayâtım ve ölümüm de âlemlerin Rabbi olan Allah içindir!”(En’am Suresi 162. Ayet).  

          “Halkına namazı ve zekâtı emrederdi; Rabbi nezdinde de hoşnutluk kazanmış bir kimse idi.” (Meryem Suresi 55. Ayet).

          “ Onlar ki namazlarında derin saygı (huşû) içerisindedir.” ( Mü’minun Suresi 2. Ayet).

          “Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir.”  (Mearic Suresi 34. Ayet).

          “Onlar (cehennemlikler) şöyle derler:  Biz namazı kılanlardan değildik.” (Müdessir suresi 43. Ayet).

            Yukarıda ifade edildiği gibi Allah-u Teala daha pek çok ayette namazın ne kadar önemli olduğunu; namaz kılanların erişecekleri güzel âkıbeti ve kılmayanların karşılaşacakları elim azabı açıklamıştır.

          Aynı şekilde Peygamber Efendimiz de (S.A.V) pek çok hadis-i şeriflerinde, namazın önemini açıklamıştır. Bunlardan birkaç tanesini aktarmak istiyoruz:

          İbn-i Mesud’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz’e (S.A.V) “amellerin en faziletlisi hangisidir?” diye sorduğunda, Efendimiz “ Vaktinde kılınan namazdır.” buyurmuşlardır. (Buhari, Tevhid).

          Cabir bin Abdullah’tan gelen bir rivayette ise Efendimiz (S.A.V) “ Cennetin anahtarı namazdır” buyurmuşlardır. (Tirmizi, Taharet).

          Bunun gibi pek çok hadiste namazın öneminden bahsedilmektedir.

          Namazla alakalı bir başka mesele de cemaatle namazdır. Ebu Said El Hudi’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a iman eden ve âhiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah’tan başkasından korkmayanlar imar eder” buyurulmuştur. (Tirmizi, İbn-i Mace).

          Enes bin Malik’ten gelen bir rivayette de Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmuşlardır. “Kim Allah için 40 gün boyunca cemaatle namazı kılar ve ilk tekbire yetişirse, o kimseye Allah tarafından iki kurtuluş (berat) yazılır. Biri Ateşten kurtuluş, diğeri de münafıklıktan kurtuluştur.” (Tirmizi,Saadet).

            Yüce Allah, Efendimizin (S.A.V) “gözümün nuru” olarak nitelediği ve mü’minlere miraç hediyesi olan namazın şuuruna varmayı ve hakkıyla eda etmeyi bizlere nasip etsin. Âmin!

 

Yazan: Talip DEMİR