Av.Emin Atalay
Av.Emin Atalay

Av.Emin Atalay

-

Yazarın Haberleri
Kırımlı Murat Destanı

Kırım`ın kaderi bu: Güneş her akşam hüzünle terk eder Kırım`ı. Her sabah acı bir günün üstüne doğar... Kırımlı Murat Destanı, Karasupazar`ın en heyecanlı ve en cesur delikanlısı Murat`ın ve Kırım Halkının bağımsızlıkları için verdikleri destansı mücadele... 

Huzur Sokağı

Huzur Sokağı, satış rekorları kırmış, her yaştan ve her kesimden insanımızın soluk almadan okuduğu, elden ele dolaşıp, adeta kapışılan bir eser olarak haklı şöhret kazanmıştır. Birleşen yollar adıyla film yapılan Huzur Sokağı bu filmle de halkımızın büyük ilgi ve teveccühünü kazanmıştır. Hasretiyle kavrulduğumuz huzurlu bir cemiyetin, bir çok ana hatlarıyla küçük bir sokakta sembolleşmiş şeklidir Huzur Sokağı. Huzur Sokağı, özlenilen huzur için.

Cennete Otostop

Kitabın yazarı esasen bir haberci… Bu sebeple de görevi gereği dünyanın bir çok ülkesine gitmiş ve bizim ulaşamayacağımız yerlere ulaşmış. Yazar, görev gereği gittiği bu yerlerde Hristiyan, Yahudi veya dinsiz iken bir takım olay veya kişilerden etkilenerek İslâm dinini seçen kişilere ulaşmış ve onlarla “hidayete eriş” süreçlerini de içine alan röportajlar yapmış. Farklı hayatların cennete otostop yaparken nasıl da oraya kendilerini ulaştıracak bir vasıtaya kavuştuğunu merakla okuyacaksınız. 

Vahiy Kültürü

Hemen çoğumuz Kur’an okumayı biliriz. Ama bu okuduğumuz Kur’an bize ne söyler, daha da ötesi Kur’an’ı “Allah’ın indirdiği şekliyle” nasıl okumak gerekir? Euzü besmele çekip, dizlerimizin üstüne oturarak okuduğumuz birkaç sayfa Kur’an ile, üzerimizdeki yükümlülükleri yerine getirmiş olur muyuz? Allah bizden bunu mu istiyor hakikaten? Soruların cevabı bu kitapta…

Alim ve Tağut

Kimi olaylar ve şahıslar vardır ki, romanlaştırılması gerekir. Bu da öyle bir eser… Kitapta iktidarı zamanında “din kardeşlerine” etmedik zulüm bırakmayan Haccac-ı Zalim ile ona karşı Allah için direnen Said bin Cübeyr’in mücadelesi anlatılıyor. Anlatı tarih soğukluğunda değil de, roman sıcaklığında ve ama belgelere bağlı anlatıldığı için, eser sıkılmadan okunabilecek bir belgesel tarzında…

Tevhid

Kitabın yazarı, ömrünü bu davaya vakfetmiş büyük bir şahsiyet. Kitabında da Allah’a, Meleklere, Kitaplara, Rasullere, Kadere ve ahirete iman ile ilgili hususları, Kur’an ve Sünnet esasına bağlı kalmak kaydıyla akli delilleri de ekleyerek anlatıyor. Kitabı okuduktan sonra zaten iman ettiğimiz hususların delillerini de öğrenmiş olacağımızdan, eşyalara, olaylara ve kişilere bakışımız değişecek, imanımız daha da kaliteli bir hale gelecek. 

İsl. Öncesi Mekke

Kitap listemizde yer alan 4 serilik listenin ilk kitabı hüviyetini taşıyan eser, İslâmdan önce Mekke’de nasıl bir sosyal ve siyasal düzenin olduğunu; örf ve geleneklerin bu hayatı nasıl yönlendirdiğini ve bu ortamda peygamberlik rütbesine kavuşacak Hz. Muhammed (s.a.v.)’ın durumunu anlatıyor. 

İsl. Tebliğin Mekke Dönemi

Kitap listemizde yer alan 4 serilik listenin ilk kitabı hüviyetini taşıyan eser, İslâmdan önce Mekke’de nasıl bir sosyal ve siyasal düzenin olduğunu; örf ve geleneklerin bu hayatı nasıl yönlendirdiğini ve bu ortamda peygamberlik rütbesine kavuşacak Hz. Muhammed (s.a.v.)’ın durumunu anlatıyor. 

Örnek Halifeler Dönemi

Asr-ı Saadet dediğimiz dönem sadece peygamberimizin yaşadığı dönemi kapsamaz; 4 büyük halifenin yaşadığı zamanı da bu dönemin içine dahil ediyoruz. Ama aynı dönemde, peygamberimizden sonra bir takım siyasi çalkantılar da yok değildi. Tüm bu güzellikleri ve karışıklıkları sahih kaynaklar ve akıcı bir üslup eşliğinde öğrenmek için bu kitabın okunması gerekiyor. 

Hz. Peygamberimizin Ahlâkı

“Peygamberin ümmetinden olmak” sadece kuru sözle ifade edilecek bir şey değildir. Bunun ispatı da gerekir. Bunu ispat etmek O’nun (s.a.v.) yolunu takip etmek, onun hareketlerini taklid etmekle başlar. Bu takip ve taklide başlarken unutulmamalı ki; Peygamberimiz, peygamberlik vazifesinden önce de “El-Emin (En güvenilir)” olarak tanınıyor ve biliniyordu. Bu ise yüce bir ahlâkla mümkündü. Eser bu ahlâkı anlatıyor. 

Nefsin Ayıpları

Nefis terbiye edilmezse şeytanın arkadaşı olur, biz de nefsin oyuncağı… Dolayısıyla bu tuzağa düşmemek için nefsin ayıplarını ve zaaflarını bilmek, daha sonra da bu ayıpları nasıl terbiye edeceğimiz, bu zaaflardan nasıl kurtulacağımızı öğrenmek gerekiyor. Bilmek ve öğrenmek için de bu kitabı okumak gerekiyor. 

Kayıt OlÜye Girişi