Av.Emin Atalay
Av.Emin Atalay

Av.Emin Atalay

-

Yazarın Haberleri
Fıkhu’s-Sîre

Siret (özel anlamda) peygamberimizin hayatı, fıkıh ise bir meseleden çıkartılan neticeler manasına gelmektedir. Fıkhu’s Sire ise peygamberimizin hayatından çıkartacağımız neticeler olarak tercüme edilebilir. Eser, bu yönüyle özel ve diğer siretlerden farklıdır. Yazar konusunda ehil bir alimdir. Peygamberimizin hayatını anlatmakta ve o hayattan önemli kesitlerin sonunda “bize düşen nedir, ne yapmamız gerekir?” sorusuna cevap vermektedir.

Âlim ve Mücahid: Said Nursi

Said Nursi, son yüzyıla damgasını vuran büyük şahsiyetlerdendir. Onu farklı kılan en büyük hususiyetlerin başında ise âlim ve mücahid olması gelmektedir. Bu insan nasıl bir alim ve mücahidti? Kitapta Said Nursi’nin hayat hikayesi anlatırken bu sorulara da cevap verilmektedir. Hem kendimiz, hem de çocuklarımız yani geleceğimiz için okumamız gereken bir kitap, örnek almamız gereken bir âlim ve mücahit.

Düşün ve Başar

Bir damla su, göklerde ve yerlerde gezinir de, nehirlerden çağlayarak denizlere erişir. Bizim de sonsuzluğa hazırlanan kalbimizi böylesine engin bir başarı yolculuğu bekliyor. Hayatımıza yüce Yaradan`ın izniyle kurabileceğimiz huzur ve başarı sofrası, önümüzdeki ufuktadır. Yüce Yaradan suyu, unu, şekeri aklımıza ve kalbimize yüklemiş; başarı helvamızı da azmimize bırakmıştır.

Ana Hatlarıyla Hadis

Hadis ilmi, sünnetin anlaşılması; hadislerin bilinmesi için gerekli olan bir ilim dalı… Elbette bu ilim dalı da diğer ilim dalları gibi bizim değil ehlinin üzerine vacip! Bununla birlikte bu konuda “ana hatlarıyla” bilgi sahibi olmak bize göre bir zorunluluk. Bu eserde de bahsi geçen zorunluluğu karşılayacak temel ve “ana hatlarıyla” belirtilmiş hususlar var. Hadis ve Sünnet konusunda bilgi sahibi olmak, söz söyleyebilmek için okumamız gerekiyor. 

Sünneti İnkâr Fitnesi

Hz. Peygamberin vefatından hemen sonra “Kur’an bize yeter” diyen ve “Kur’aniyyun” olarak adlandırılan bir anlayış ortaya çıkmıştır. Bu anlayış o günden bu güne ve zaman zaman şiddetini-etki gücünü-kapsama alanını arttırarak devam etmektedir. “Sünneti inkâr” ne demektir, zararı ve getirisi-götürüsü nedir, niçin fitnedir? Tüm bu hususlar ve daha fazlasına ilişkin meselelere bu kitapta cevap verilmiş.

Riyaz’us Salihin

Riyaz’us Salihin, büyük hadis alimi Nevevi’nin muteber hadis kitaplarından seçtiği ibadet ve güzel ahlâka ilişkin 2000’e yakın hadisi barındıran muhteşem bir eser. Muhteşem bir eser çünkü yüzyıllardır tüm islâm dünyasında aynı aşkla okunmaya devam ediyor. Aşkla okunuyor çünkü bu eseri okuyan ve dinleyenler efendimiz’in (s.a.v.) dilinden ibadet ve güzel ahlâkın hakikatine ulaşıyorlar. Siz de ulaşın. 

Şifa Tefsiri

Mahmut Toptaş Hoca’nın kaleme aldığı tefsir, akıcı bir dile sahip. Yazar, tefsirinin ilmî olmaktan ziyade akıcı ve anlaşılır olmasına, geniş halk kitlelerinin okuduğunda anlayabilecek seviyede olmasına dikkat etmiş. Öyle de olmuş. Eseri okurken, “acaba yazan benim komşularımdan biri mi?” diyebileceğiniz, kendimizin de bizatihi yaşadığı olaylardan örnek veren, bizim kullandığımız dili ve üslubu kullanan bir eser. 

Tefhim’ül Kur’an

Eser, Pakistan’lı büyük bir hareket, davet ve ilim adamı olan Mevdudi tarafından kaleme alınmış. Eser yaklaşık 25 yılda hazırlanmış. Yazar eserini hazırlarken Kur’an’ın zikrettiği mekân ve coğrafyaları bizzat ziyaret etmiş. Ayetlerin tefsiri yapılırken zaman zaman İncil ve Tevrat’a da vurgu yapılan eser toplam 7 ciltten oluşuyor

Niçin Yaratıldın?

Dünyaya gelen tüm insanların sorusudur bu: Niçin yaratıldın? İşte bu büyük soruya, hacmi küçük içindekiler ise çok büyük olan bu minik kitapta cevap aranıyor. İnsanoğlunun kadim ve ebedi sorusuna tatmin edici cevaplar bulmak ve bu cevabın gereğini yapabilmek için bu minik eserin okunması gerekiyor. “Küçük” diye küçümsemeyin; “nokta” da küçüktür ama bitirir cümleyi. Okuyun sorularınız bitsin!

Çöldeki Işık

Eser hz. Peygamberimizin hayatından bir kesiti anlatıyor. Eseri okuduğunuzda kendinizi adeta siyer okuyor değil de bir tiyatro seyrediyor zannedeceksiniz. Yazar olayları ve mekânları tiyatral hale getirmekte oldukça mahir. Okurken hüzünlenecek ve klasik siyerlerde farkedemediğiniz bazı ayrıntıları farkedeceksiniz. Kitap bittiğinde ise “demek ki peygamberimizin hayatı böyle de anlatılabilirmiş” diyeceksiniz. 

Neye Nasıl İnanırım

Neye ve nasıl inanılacağı hususu Müslüman için önemlidir çünkü akaide ilişkin bir sorudur. Bu soruların cevapları için ciltlerce dolusu kitap yazılmış… Elinizdeki kitap ise ömrünü İslâm hizmetine vermiş bir yazarın, ciltlerce kitap okumaya imkânı olmayan ve özellikle de hem inancının hem de hayatının baharında olan “taze” Müslümanlar için yazdığı, temel itikadi sorulara cevap veren, Müslümanı akıl karışıklığından kurtaracak bir eser niteliğindedir.

Çilekeş Müslümanlar

Eserde ilk Müslümanlardan seçkin bazı sahabilerin hidayete eriş öyküleri anlatılıyor. Yazar eserini yaklaşık 10 yıllık bir çalışma ve sahih kaynaklardan yaptığı derlemelerle bizlere sunmuş. Edebi yönü ağır basan eseri okurken zaman zaman gözyaşını tutamadığınız zamanlar olacak. Ve sahabi efendilerimizi daha çok seveceksiniz. 

Kayıt OlÜye Girişi