Av.Emin Atalay
Av.Emin Atalay

Av.Emin Atalay

-

Yazarın Haberleri
İslâm’a Giriş

Kitapta İslâm dini ile ilk tanışanlara temel bilgiler verilmektedir. Bu çerçevede İslâm, İman ve İtaat, Peygamberlik, İmanın ve İslâmın şartları gibi ana başlıklar altında, dinimizi öğrenmek isteyenlere “ilk adım”ı nasıl atacaklarını bildirmektedir.

Gönenli Mehmet Efendi

Gönenli Mehmet Efendi, son dönemlerin büyük kanaat önderlerindendir. Sultanahmet Camii’nde imamlık görevini yaparken, kelimenin anlamıyla “imamlık” yapmış ve insanlara hayırda önderlik nasıl olur bunu göstermiştir. Bizden biridir o… Yalın ve sade… Kavi bir iman ve tevekkül sahibi… Yakın zamanlarda yitirdiğimiz bu Allah dostu’nu tanımak ve hayatından dersler-ibretler almak için okunması gereken bir eser.

Son Sığınak Aile

Aile bir devletin en küçük ve en tabii topluluğudur. Bir toplumun sağlık ve sağlamlığı, ailenin sağlamlığı ile eşdeğerdir. Bunun için son sığınaktır aile… Bunun için ilk önce koruma alınması gereken ilk yapıdır. Bu kitapta ailenin önemi, olmazsa olmazlığı ve daha iyi bir aile yapısı kurulması, kurulu aile yapısının bozulmadan korunması için neler yapılması gerektiği hususunda bilgiler ve yaşanmış örnekler bulacaksınız. 

Nebevi Eylem Davet

Hz. Adem babamızdan, son peygamber Hz. Muhamme’e (s.a.v) kadar gelmiş tüm elçilerin eksiksiz ve istisnasız ana görevi tebliğ yani davet olmuştur; Allah’a davet. Bu sebeple de davet sıradan bir eylem değildir; nebevî bir eylemdir. Öyleyse bu eylem tüm “Müslümanım” diyenlerin üzerine bir vecibedir. Çünkü biz son peygamberin ümmetiyiz ve davetle sorumluyuz. Böyle olunca da bu eserin okunması bir zaruret haline gelmektedir. 

İslâm, İman, İbadet

Eser daha güzel ve bilinçli bir Müslüman olmamız; imanı tadına vararak ve farkında olarak daha güzel yaşamamız; ibadetlerimizi de niçin-nasıl yapmamız ve yapacağımız konusunda bilgilendirme amacıyla kaleme alınmıştır. Eserin müellifinin halen yaşayan bir kanaat önderi olması, eserin okunurluğunu daha da arttırmaktadır.  

İlmihal

İmam-ı Azam, ilmihal’i “kişinin lehinde ve aleyhinde olan şeylere ait bilgi” olarak tanımlar. Günümüzde ise ilmihal daha çok dinin olmazsa olmaz ve “bilmiyordum” bahanesi kabul edilmez alanıyla sınırlıdır. Ben Müslümanım diyen her inanan insanın bir ilmihali mutlaka baştan sona okuması ve dini yükümlülükleri ve hakları çerçevesinde bilgi sahibi olması gerekir. Eserin listeye alınış sebebi budur. 

Kur’an-I Kerim Meali

Kur’an-ı gönderen Rabbimizdir! Gönderirken de “bir kenarda kalsın” için veya “anlamı bilinmeden saygı gösterilsin” diye değil, “anlaşılsın” amacıyla göndermiştir. Meâl bu amaca hizmet eden ve “Kur’an’ın anlamı” diyebileceğimiz çalışmalara verilen genel isimdir. Meal okumakla Kur’an hakkında “herşeyi” bilemeyiz, ama Kur’an’ın içinde ne var, bize ne vermek istiyor bunu bilebiliriz. Öyleyse “bilmek” için meal okuyacağız.  

İsl. Helaller Ve Haramlar

Hayatımızı kuşatan eylemlerin; yediğimiz-içtiğimiz şeylerin; duyduğumuz-söylediğimiz sözlerin; gördüğümüz-gösterdiğimiz nesnelerin hangilerinden dolayı mükâfat veya ceza göreceğiz? Bunların hangisi, niçin helaldir veya haramdır? Kitapta helal-haram kavramı hakkında genel açıklamadan sonra, şahsi ve sosyal hayatımızda, aile yaşantımızda, ticaretimizde neler helal, neler haramdır bahislerine yer verilmiş.  

Müslüman Şahsiyeti

Yazar, eserinde ideal Müslüman Şahsiyeti resmetmektedir. Müslüman şahsiyetin Rabbiyle, nefsiyle, anne-babasıyla, eşiyle, çocuklarıyla, akrabalarıyla, komşularıyla, kardeş ve arkadaşlarıyla, son olarak da toplumuyla nasıl bir ilişki ve irtibat içinde olması gerektiği; aralarındaki hukuk Kur’an ve Sünnet perspektifinden ilham alınarak ve delillendirilerek anlatılmaktadır. 

İnsan Ne İle Yaşar

Yorulduk; biraz dinlenme zamanı… Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük edebiyatçılarından sayılan Tolstoy’un bu eserinde 10 civarında hikâye okuyacağız. Ama sıradan hikâyeler değil bunlar; bize ve bizim dünyamıza çok yakın hikâyeler. Okurken aynı zamanda da –farkında olmasak bile- dinleneceğimiz bu hikâyelerin bazılarında kendimizi, bazılarında ise çok yakınımızda yaşayan insanları göreceğiz. Dedik ya, Tolstoy bizi ve bizim dünyamızı anlatmış.

Peygamberler Tarihi

Bizler Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ümmetiyiz ve ama daha önce gelmiş tüm peygamberler de, peygamberimizin atası ve bizlerin peygamberidir. Dolayısıyla hepsi Allah tarafından gönderilmiştir. Unutmayalım ki, bu peygamberlerin hepsinden alacağımız dersler vardır. Öyle olmasaydı Rabbimiz bu peygamberleri kitabında anmaz, hayatlarını bize anlatmazdı. Peygamberlerimizi tanımak ve hayatlarından dersler almak için okuyacağımız bir kitap.

Er-Rasul

Ve peygamberimiz. O bizim rehberimiz, O bizim önderimiz. Böyle olmakla birlikte gerek yaşadığı dönem, gerekse devam eden dönemlerde O’nun (s.a.v.) peygamberliğine itiraz eden, laf eden çok kimseler gelmiştir. Eser bu iddialara cevap niteliğindedir; peygamberimizin “Rasullüğünü” ispat sadedinde nakli ve akli delilleri konuşturarak, itiraz edenleri ve hasımları susturmaktadır. Bizim de karşımıza böyle insanlar çıkabilir. Aynı delilleri kullanabilmemiz için eserin okunması gerekiyor. 

Kayıt OlÜye Girişi