Asr Suresi « Haberler Bağcılar
Asr Suresi

Asr Suresi

24 Nisan 2018
681

     Bağcılar Temsilciliğimizin 23.04.2018 haftalık sohbetinde ki hatibimiz İlhan ULUÇ hocamızdı. Hocamız bizlere Asr suresinden bahsetti.

     Kur'an-ı Kerim, Allahu Teala tarafından bizlere Peygamber Efendimiz aracılığı ile gönderilmiştir. Her Müslüman indirilen kitabını öğrenmek zorundadır. Özellikle de burada bulunan gençler bu olay çok ama çok önemlidir. Sizler bunu öğrenmek ve hayatınıza tatbik etmek için gayret göstermelisiniz. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure vardır ve bu surelerde farklı farklı olaylar anlatılmıştır. Mesela; Yasin suresi, Kur'an'ın kalbidir. Fatiha'ya "ana kitap" manasında "Ümmü'l-Kitâp", denmiştir. Bakara suresi Kur'an'ın bütünündeki olayları anlatır. Sizlere bu akşam Asr suresini anlatacağım inşallah.

     İmam Şafii'ye atfedilen bir söz vardır: İmam Şafii,  "eğer insanlara sadece bu sure inmiş olsa idi bu bile yeterdi" demiş. Namazda okuduğumuz sureler kısa surelerdir. Bunların anlamını bilmemiz lazım. Bazı sureler Mekke’de bazı sureler de Medine’de inmiştir. Mekke'de inen surelerin büyük bir kısmı ahiretle alakalıdır. Medine’de inenler ise tamamlayıcıdır. Allahu Teala, Kur'an-ı Kerim'de farklı yerlerde yemin etmiştir. Meleklere, yıldızlara, incire ve zamana... yemin etmiştir.

     Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vel asr  2- İnnel insane le fi husr 3- İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr . Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1- Asra yemin olsun ki,  2- İnsan mutlaka ziyandadır.  3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'inde hem Asr suresinde hem de başka surelerde yemin etmiştir.  Zamana yemin ederken insanların ziyanda olduğunu belirtiyor. Hüsranda derken de hem dünyada hem ahirette kaybetmiş olduklarını belirtiyor.  Hem dünyada hem ahirette kaybedenlerden olmayalım inşallah.